Обучението е предназначено за: работодатели, длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, експерти от Служби по трудова медицина, експерти Човешки ресурси, членове на КУТ и др.

Целта на обучението е да се научим да разпознаваме знаците, подсказващи, че натоварванията и изискванията на работното място надхвърлят възможностите за справяне и какво следва да предприемем.

Ще бъдат разгледани следните въпроси:

  • Нормативна уредба;
  • Източници на психично натоварване. БДС ЕN 10075-1: 2000. Основни термини и определения.
  • Кога психичното натоварване се превръща в стрес
  • Как да разпознаем стреса - симптоми
  • Превенция и контрол на психосоциалните фактори.

Ползите от обучението:

  • по-добро разбиране на психосоциалните фактори;
  • получаване на знания за симтомите на стреса и техники за справяне със стреса;
  • получаване на знания за управление на психосоциалните фактори.